Venlo city hall, Netherlands. Accoya wood decking. Upper floor.

Gastblog gerard vos – 5 tips voor een duurzaam ontwerp

Waar moet je als architect rekening mee houden als het om duurzaam ontwerpen gaat?

08.02.2020

Hoe je het ook wendt of keert circulair bouwen wordt de standaard. Waar moet je als architect rekening mee houden als het om duurzaam ontwerpen gaat? We hebben een aantal ontwerpprincipes op een rijtje gezet.

Recentelijk liet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) weten dat de circulaire economie in Nederland veel groter is dan gedacht. Verrassend veel bedrijven en organisaties zijn erop uit om minder grondstoffen te gebruiken, constateert PBL-onderzoeker Trudy Rood. 

Ook in de bouw verschuift de focus langzaam maar zeker van een lineaire naar een circulaire economie. We moeten van een industrie, waarbij veel fossiele grondstoffen worden gebruikt (met veel afval tot gevolg), naar een branche waarbij biobased-oplossingen het uitgangspunt zijn. Oftewel, we moeten hernieuwbaar materiaal van biologische oorsprong gaan gebruiken.

De gewenste overgang naar de circulaire economie is ook terug te zien in wet- en regelgeving. Zo moeten vanaf 2030 alle bouwopdrachten voor gemeenten, provincies en rijksoverheid circulair worden aanbesteed. Er liggen kortom genoeg kansen voor architecten die circulaire ontwerpprincipes hanteren.

Mogelijkheden van hout

Natuurlijke of biobased materialen zijn in bouwprojecten steeds vaker de norm. Hout is het bekendste biobased materiaal. Je kunt hout onder andere gebruiken voor kozijnen, rabatdelen of boeidelen, maar ook als constructief materiaal.

Hout heeft ongekende mogelijkheden. Het is het enige natuurlijke constructieve bouwmateriaal. Een ander pluspunt is dat je door hout in te zetten bouwprojecten aanzienlijk kunt verkorten ten aanzien van traditionele projecten.

Daar komt nog eens bij dat je in binnenstedelijk gebied bij bouwprojecten met hout vrij geruisloos kunt werken. Door kruislaaghout in te zetten (ook wel bekend als Cross Laminated Timber of CLT) is het zelfs mogelijk om hoogbouw te plegen. Dit is onder andere gedaan bij HAUT; het hoogste houten woongebouw van Nederland.

Voordelen van hout

Een greep uit de voordelen. Hout is sterk en het houdt CO2 vast. Verder is het vocht- en warmteregulerend en het heeft goede isolerende eigenschappen. Daarnaast is hout recyclebaar, milieuvriendelijk en wordt het door iedereen gezien als een mooi en warm materiaal. Tel daar ook nog eens bij op dat hout een veelzijdig materiaal is als het om ontwerpen gaat. Niet zo gek dus dat de opgang van hout als bouwmateriaal niet te stuiten is.

Duurzaam ontwerpen

De voordelen zijn navenant, maar hoe ga je er vervolgens in de praktijk mee om? Waar moet je als ontwerper beginnen als je je meer op het gebruik van hout wilt richten? Welke houtsoort gebruik je? Hoe zit het met fsc gecertificeerd hout en tropisch hardhout? Wat is er voor nodig om een mooi en duurzaam ontwerp te realiseren?

Vragen die ook binnenkwamen bij de Bond Nederlandse Architecten (BNA). Zij  onderstrepen het belang van duurzaam ontwerp en stelden een manifest met vijf circulaire ontwerpprincipes op. We hebben ze in verkorte versie op een rijtje gezet.*

1. Een circulair businessmodel is het startpunt voor circulaire architectuur

Zoals hiervoor benoemd gaat circulariteit over het proces en de te gebruiken materialen in een bouwwerk. Door goed na te denken over de (rest)waarde van een product en over terugneemsystemen ontstaat een ander verdienmodel. Voor het slagen hiervan is samenwerking cruciaal. Door een circulair businessmodel te hanteren, tekent een architect voor een lange verbondenheid met het gerealiseerde ontwerp.

2. De natuur is inspiratiebron en schoolvoorbeeld van circulariteit

De natuur is een prachtige inspiratiebron als het om het oplossen van ontwerpvraagstukken gaat. Door geoptimaliseerde structuren, processen en functies uit de natuur te gebruiken, kun je tot innovatieve ontwerpoplossingen komen. Hiermee is het mogelijk om gebouwen te ontwerpen die klimatologisch zo slim in elkaar zitten, dat er nog maar weinig gecorrigeerd hoeft te worden met installaties.

3. Een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende zijn leven

Tijdens het ontwerpen kun je rekening houden met de gehele levenscyclus van een bouwwerk. Je ontwerpt niet alleen voor de eerste gebruiker… de tweede en derde gebruiker spelen een even grote rol.

Met een adaptieve aanpak kun je modules inzetten waarbij je op een later moment onderdelen gemakkelijk kunt vervangen of ze makkelijk bereikbaar kunt maken voor onderhoud. Daarbij moet wel onderscheid worden gemaakt tussen duurzame gebouwelementen met een lange levensduur (zoals een hoofddraagconstructie) en flexibele inbouwcomponenten met een kortere levensduur.

4. Een bouwwerk inclusief zijn componenten is eenvoudig te (de)monteren en construeren

Door duurzaam te ontwerpen wordt een bouwwerk een tijdelijke samenstelling van componenten en materialen die aan het einde van de levenscyclus hun waarde behouden. Dit maakt dat prefabricage (van componenten) voor de hand ligt.

Het maakt een snellere en veiligere assemblage en uiteindelijke demontage mogelijk.

Waar nodig wordt gebruik gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal en worden montage kitten en (pur)schuim vermeden. Bij het ontwerpen van de hoofddraagconstructie geldt een goede bereikbaarheid van de verbindingsknopen zodat de (de)montagetijd minimaal is.

5. De bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar

Materialen spelen een essentiële rol in de circulaire economie. Door bouwcomponenten te ontwerpen en materialen te gebruiken die zijn samengesteld uit schone en veilige ingrediënten kun je als ontwerper actief bijdragen aan een geoptimaliseerde materialeneconomie die afval minimaliseert.

Kies voor materialen met een lange levensduur, vermijd materialen met een toxische component en proberen zoveel mogelijk niet-samengestelde materialen te gebruiken. Dit schept mogelijkheden om een bouwwerk als grondstoffenbank te gebruiken.

Vragen

Door de voornoemde ontwerpprincipes te hanteren, maak je je architectenpraktijk vanzelf toekomstbestendig. Vanzelfsprekend roept het ook vragen op en loop je tegen problemen aan. Als je bijvoorbeeld gaat bouwen met hout dan vraagt dat om een andere benadering. De website van het Centrum Hout geeft op veel vragen een antwoord.

Duurzaamheidslabels

Tot slot kunnen labels als middel worden ingezet bij duurzaam ontwerpen. Duurzaamheidslabels als LeedBREEAM of WELL kunnen de ontwerper helpen met vooraf goed de doelstellingen vast te leggen. Dit maakt de gezamenlijke ambitie helder en geeft de criteria een duidelijk kader. Architect Daan Bruggink zegt hierover: “Architecten kunnen het beoogde certificaat dan ook goed gebruiken als ontwerptool om ontwerpbeslissingen te maken en te verdedigen.”

 

Gastblogger, Gerard Vos

 

 

Gastblogger Gerard Vos (Imago Bouwers) houdt zich in het dagelijkse leven bezig met het schrijven over trends en ontwikkelingen in de bouw. Dit doet hij als hoofdredacteur van het platform Bouw en Uitvoering en als freelancer voor o.a. CobouwDaarnaast is Vos projectmanager van Active House. In het verleden heeft hij samen met projectontwikkelaar OVG en TU Delft-hoogleraar Andy van den Dobbelsteen, Duurzaam Gebouwd opgericht.

Close

U bevindt zich momenteel op accoya

Wilt u de Accoya Website bezoeken om alle relevante inhoud voor uw locaties te bekijken?

Ja, breng me naar de website

Nee bedankt blijf op deze website