Certificaten en milieulabels

Van de verschillende certificeringen beschikbaar voor duurzame bosbouw is het Forest Stewardship Councils® (FSC®) keurmerk alom het meest gerespecteerd. Dit keurmerk omvat niet alleen strenge milieuvoorwaarden maar draagt ook zorg voor goede en veilige werkomstandigheden voor alle betrokkenen.

FSC® gecertificeerd

Crade to CradleSM Gold

In de Cradle to Cradle certificatie, uitgevoerd door MBDC, is zowel het product Accoya® hout als het totale productie proces beoordeeld,inclusief de herkomst van het gebruikte hout, energiegebruik, watermanagement en afvalbeheer. De beoordeling heeft tot de prestigieuze Goud certificering geleid.

C2C gold certificate (en)
Material Health certificate (en)

KOMO

Het modificatieproces van Accsys Technologies en het eindproduct Accoya® hout worden meerdere keren per jaar gecontroleerd door hetcertificeringsinstituut SKH (Stichting Keuringsbureau Hout), binnen de KOMO® richtlijnen voor houtmodificatie en in overeenstemming met de beoordelingsrichtlijn BRL 0605. De productie van Accsys Technologies wordt als volgt geëvalueerd:

  • – Uniformiteit van het productieproces
  • – Reproduceerbaarheid van het productieproces
  • – Kwaliteitssysteem

 

Accoya® hout is getest volgens SKH publicatie 97-04 met betrekking tot de duurzaamheid, dimensie stabiliteit, mechanische eigenschappen, bewerkbaarheid, geschiktheid voor lijmen en afwerking en heeft aangetoond te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden aan houtsoorten voor gebruik in KOMO® gecertificeerd timmerwerk en gevelbekleding.

RAL (Duitsland)

Accoya® hout is beoordeeld conform VFF Merkblatt HO.06-4 op de geschiktheid om te gebruiken in RAL gecertificeerd geveltimmerwerk. Een definitieve toelating tot de lijst van “goedgekeurde” houtsoorten van de VFF (Verband der Fenster und Fassadenhersteller) heeft plaatsgevonden in April 2010.

BREEAM NL

In Nederland is BREEAM NL het belangrijkste en meest gebruikte classificeringssysteem op het gebied van duurzaam bouwen. Voor Accoya® hout is BREEAM-NL Nieuwbouw het meest relevante systeem, Toepassing van Accoya® hout kan bijdragen aan een hogere BREEAM-NL Nieuwbouw score via verschillende credits, zie voor meer informatie dit document.

DUBOkeur®

Het DUBOkeur® bewijst dat een product (voor de bouw, GWW of interieur sector), grondstof, installatie of woning tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort. Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennisinstituut voor duurzaam bouwen. Door het gebruik van de nationaal erkende LCA-methodiek, wordt op een onafhankelijke en wetenschappelijke wijze aangetoond dat het gekeurde product behoort tot de bovenkant van de markt op het gebied van duurzaamheid.

De uitstekende milieuprestaties van Accoya zijn in Scandinavië beloond met de toekenning van het prestigeuze Nordic Ecolabel, ook bekend als Nordic Swan. Dit ecolabel staat bekend om zijn diepgang en transparantie, en is daarmee het belangrijkste ecolabel in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland en ijsland. Het is ontwikkeld om consumenten en bedrijven te helpen de juiste keuze te maken voor producten met de allerlaagste milieu-impact.

Nordic Ecolabel Patenteren