Mozes-brug, Bergen op Zoom

De West Brabantse Waterlinie ligt in het zuidwesten van Noord-Brabant en is een verdedigingslinie waarvan de oorsprong stamt uit het begin van de 17e eeuw. De linie bestond uit een aantal steden en dorpen die waren verbonden door middel van aarden forten en wallen. Ten noorden van de waterlinie ontstond op deze manier een inundatievlakte, een gebied dat ten tijde van oorlog kon worden overstroomd zodat het water te diep was om het gebied te voet te betreden, maar niet diep genoeg om boten te gebruiken. De waterlinie is voor het eerst gebruikt toen Nederland door Spanje werd aangevallen en later tegen Frankrijk.

Als onderdeel van een recentelijk restauratieproject moest Fort de Roovere, het grootste fort langs de linie, van een toegangsbrug worden voorzien. Omdat het fort wordt omgeven door een gracht en oorspronkelijk zonder brug is ontworpen, was het een hele uitdaging om een discrete brug te bouwen. De oplossing van RO&AD architecten was om een verzonken brug te bouwen die het bestaande profiel van het talud van het fort volgt en waarvan de rand vrijwel parallel aan de grond en het wateroppervlak loopt, waardoor deze terwijl je het fort nadert nagenoeg onzichtbaar is.

De brug heeft aan weerszijden damwand van Accoya® hout met daartussen een hardhouten vloer en een trap. De slijtvastheid en gegarandeerde prestaties van Accoya®hout onder de grond en in zoet water hebben deze brug mogelijk gemaakt.

Hout voor buitentoepassingen