Productie

Hout uit duurzaam beheerde bossen is een natuurlijke oplossing voor het probleem van vernietiging van eco-systemen en opwarming van de aarde als gevolg van immer toenemende consumptie. Naast het vormen van een ecologische habitat, hebben bossen een belangrijke rol bij de opslag van CO2. Voor klimaatbescherming is het zelfs het beste om zoveel mogelijk hout te oogsten voor toepassing in duurzame producten (tijdelijke CO2 opslag ) in combinatie met goed en duurzaam bosbeheer om toekomstige biomassa productie te garanderen en te stimuleren. Omdat hout een hernieuwbare grondstof is, is dit een effectieve manier om continu CO2 vast te leggen, zowel in het bos als in de houtproducten die ervan gemaakt worden.

Het aanbod van langzaam groeiend, gecertificeerd duurzaam geproduceerd (tropisch) hardhout is echter beperkt. En terwijl ontbossing in tropische gebieden nog steeds aan de orde van de dag is, neemt door een actief herbebossing beleid het bosareaal in gematigde gebieden zoals Europa en Noord-Amerika het bosareaal juist toe de laatste decennia.

Om Accoya te produceren worden alleen zeer breed voorradige, vaak snelgroeiende hout soorten zoals Pinus Radiata gebruikt. Deze zijn altijd afkomstig uit duurzaam beheerde bossen met FSC®– en PEFC™-certificaat waardoor een duurzame herkomst gegarandeerd is en altijd wordt voldaan aan de EUTR (European Union Timber Regulation). Lees waarom Accoya FSC®-hout perfect past in de circulaire economie.

Wat is FSC Hout?

Het FSC-keurmerk van de Forest Stewardship Council geeft aan dat het hout afkomstig is uit een bos dat onafhankelijk is beoordeeld als een goed beheerd bos volgens normen voor milieu (duurzaam), sociale omstandigheden en economie.

Door de snelle groei van Radiata Pine is er bij toepassing van Accoya nooit sprake van een grondstoffen probleem – een extra milieuvoordeel van Accoya ten opzichte van langzaam groeiend hardhout en met name niet hernieuwbare grondstoffen zoals metalen en plastics.

Annual Yield
[m3 / ha / yr]

• FAO (2006). Global Planted Forests Thematic Study: Results and Analysis.
• FAO (2001). Mean Annual Volume Increment of Selected Industrial Forest Plantation Species. Lamb, D. (2011). Regreening the Bare Hills.
• FAO (2016). Definition of the Parameters and Formulas used in the Wood Supply Projection.
• Cossalter, C. And Pye-Smith, C (2003). Fast-Wood Forestry- Myths and Realities, CIFOR.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

De Accoya fabriek van Accsys Technologies in Arnhem opereert volgens de hoogste standaarden op het gebied van kwaliteits- en milieu-management, recycling en duurzame inkoop van grondstoffen. Zo wordt het bijproduct azijnzuur verkocht aan o.a. de voedingsmiddelindustrie (de Accoya fabriek is zelfs Halal en Kosher goedgekeurd e.a.), dienen leveranciers te voldoen aan de UN suppliers code en wordt rest/afvalhout hergebruikt voor de productie van Tricoya.

Daarnaast is Accsys één van de oprichters van de Social Stock Exchange (SSE), een leidend platform voor beursgenoteerde ondernemingen die een positieve milieu- en sociale impact willen bewerkstelligen. Deelname aan de SSE is niet eenvoudig aangezien aan vele strenge MVO criteria en indicatoren moet worden voldaan alvorens toe te kunnen treden (zie het SSE Social Impact rapport onderaan deze pagina).

Ook wordt voldaan de MVO criteria zoals gesteld in Cradle to Cradle certificering op het ambitieuze “Gold” niveau, waarin verschillende eisen aan de productiefaciliteit worden gesteld op het gebied van hernieuwbare energie (>50% groene energie), CO2 emissies (>50% carbon offsetting) en duurzaam watermanagement.

Tenslotte draagt Accsys kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu hoog in het vaandel, welke wordt geborgd door een zeer streng en nauwkeurig veiligheids- en gezondheidsbeleid en regelmatig geïnspecteerd door gecertificeerde controle-instanties.

Aanvullende informatie: