Milieu Impact Vergelijking

De milieuprestaties van Accoya® zijn grondig getest en gepubliceerd conform toonaangevende en onafhankelijke internationale methoden zoals: Life Cycle Analysis (LCA volgens ISO 14040/44) en Environmental Product Declarations (EPD volgens ISO 14025 en EN 15804). Daarnaast streven wij ernaar de belangrijkste eco-labels voor Accoya te bemachtigen als extra bewijs van de milieu-vriendelijkheid van het Accoya productieproces.

CO2 voetafdruk – wieg tot graf

In een CO2 voetafdruk analyse worden de broeikasgassen (CO2 equivalent) tijdens de levenscyclus van een product/materiaal bepaald voor vergelijking met andere materialen. Voor de productie van Accoya heeft milieuadviesbureau Verco een CO2 voetafdruk onderzoek uitgevoerd op basis van een zogenaamd cradle-to-gate scenario, dus inclusief oogst, transport en verwerken van het Radiata Pine, en het complete acetyleerproces (inclusief grondstoffen, energie, water, afval) in de Accoya fabriek in Arnhem. De resultaten zijn gepresenteerd in de grafiek hieronder

Broeikasgas emissies

(kg CO2 eq per m3 materiaal)

voetafdruk – wieg tot graf

In de grafiek hieronder worden de cradle to gate getallen omgezet naar broeikasgassen gedurende de levensduur voor de toepassing van een raamkozijn. In deze analyse, uitgevoerd door de TU Delft, zijn ook de specifieke toepassing gerelateerde aspecten zoals materiaal gebruik, levensduur, CO2 opslag (conform PAS 2050 richtlijnen), onderhoud- en recycling scenarios meegenomen. Voor details zie het TU Delft rapport als download onderaan deze pagina.

Broeikasgas emissies (wieg tot graf)

per raamkozijn in kg CO2eq

De resultaten tonen aan dat Accoya vanuit milieu-oogpunt vergelijkbaar scoort met duurzaam geproduceerd hout (maar dus met veel betere technische prestaties!) en veel beter dan plastics, metalen en verschillende hardhoutsoorten. Dankzij lage CO2 uitstaat tijdens productie, en zogenaamde ‘carbon credits’ dankzij CO2 opslag in het hout (mede dankzij de lange levensduur) en het verbranden van het hout ten behoeve van groene energie in de afvalfase, hebben alle duurzame houtalternatieven, inclusief Accoya, een negatieve CO2 uitstoot over de gehele levensduur!

In deze getallen wordt nog niet de hernieuwbaarheid van hout meegenomen, wat een groot voordeel is van hout ten opzichte van niet hernieuwbare materialen, en nog een groter voordeel voor Accoya gemaakt van het extreem snel groeiende Radiata Pine (jaarlijkse aanwas, zie grafiek op productie pagina).

 

Levenscyclus analyse (LCA) en Environmental Product Declaration (EPD)

Naast de CO2 voetafdruk, zijn levenscyclus analyse (LCA conform ISO 14040/44) en Environmental Product Declarations (EPD conform ISO 14025 / EN 15804), andere veel gebruikte methodes om de milieu-impact van een product te bepalen. In een LCA / EPD worden naast het broeikaseffect (CO2 voetafdruk) nog vele andere milieu-indicatoren meegenomen in weging zoals giftigheid, verzuring, vermesting, fijnstof, biodiversiteit, landgebruik, afval en uitputting. De LCA en EPD resultaten voor Accoya geven een soortgelijk beeld als voor de CO2 voetafdruk. Voor uitgebreide resultaten zie de downloads onderaan deze pagina.

Sinds 2016 is Accoya in de vorm van 3 soorten kozijnen (vast kozijn, draaikozijn, draai/kiep kozijn) opgenomen in de Nationale Milieu Database. De hiervoor in samenwerking met de NBvT opgestelde EPD is hieronder in te downloaden.

aanvullende informatie