EINDE LEVENSDUUR

Accoya veroorzaakt geen beperkingen tijdens de afvalfase; Accoya is niet giftig en volledig biologisch afbreekbaar. Accoya kan daarom op dezelfde manier worden verwerkt als onbehandeld hout en past daarmee perfect in de biologische kringloop van de Cradle to Cradle filosofie, waarvoor het als één van de weinige producten wereldwijd het “Goud” certificaat bezit.

we raden Accoya gebruikers aan om de recycling strategie volgens de ladder van lansink te adopteren. Dit model volgt de richtlijnen van de cradle to cradle filosofie om kringlopen te sluiten en materialen zoveel mogelijk te hergebruiken in toepassingen met een gelijke of zelfs hogere toegevoegde waarde (upcycling). het model bestaat uit de volgende mogelijke afvalscenario’s waarbij preventie de meest gewenste optie is en storten de minst gewenste:

  1. preventie – voorkom afval
  2. preventie – ontwikkel producten die na gebruik geen milieuschade veroorzaken (bijvoorbeeld 100% biologisch afbreekbaar)
  3. nuttige toepassing door producthergebruik
  4. nuttige toepassing door materiaalhergebruik
  5. nuttige toepassing als brandstof
  6. verbranden als vorm van verwijdering
  7. storten

 

Voor een efficiënter grondstofgebruik en nog beter CO2 opslag effect, raden wij aan om Accoya in de afval fase te hergebruiken in hoogwaardige toepassingen (upcycling). Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door Accoya zo toe te passen dat het gemakkelijk gedessambleerd kan worden na einde levensduur. Een ander hoogwaardig upcycling scenario van Accoya na de levensduur is in Tricoya houtelementen, bijvoorbeeld voor de productie van zeer hoogwaardige en duurzame exterieurplaten.

Indien upcycling niet tot de mogelijkheden behoort komt nuttige verbranding in aanmerking als afvalscenario. Omdat houtproducten in principe bestaan uit vastgelegde zonne-energie kunnen deze altijd nuttig verbrandt worden voor de productie van groene energie (waarbij alleen de CO² vrijkomt die opgeslagen is tijdens de groei). Hiermee worden extra emissies door verbranding van fossiele brandstoffen voorkomen.

Het Duitse Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) heeft bevestigd dat Accoya hout ten behoeve van verbranding voor energie productie op dezelfde manier kan worden verwerkt als onbehandeld hout en er geen giftige stoffen vrijkomen (zoals het geval is bij geïmpregneerd en gewolmaniseerd hout)

In het minst gunstige scenario van composteren kan Accoya hout op dezelfde manier worden verwerkt als onbehandeld hout met het enige verschil dat composteren bij Accoya veel langer duurt in verband met de verhoogde duurzaamheid.

Aanvullende bronnen:

Holz für Verschalung