CO2 CALCULATOR FOR WOOD TRANSPORT

Met deze calculator kunt u de jaarlijkse broeikasgasuitstoot (d.w.z. de  CO2 voetafdruk) berekenen voor het transport van houtalternatieven voor Accoya®.

Om tot een eindwaarde te komen, moeten de volgende parameters ingevuld worden: dichtheid (inclusief vochtgehalte), transportafstand, voertuigefficiëntie en de levensduur van het hout (hoe langer het hout meegaat des te minder hoeft er vervangen te worden, wat leidt tot minder transport). Vul onderstaande velden in en de calculator berekent uw waarden. Raadpleeg de volgende link voor een realistisch voorbeeld (Accoya® hout vs. Western red cedar uit de VS). Dit voorbeeld staat standaard ingevuld onder “houtalternatief”.

Onder aan deze pagina staan meer reeds berekende voorbeelden. Alle afstanden zijn berekend met behulp van www.sea-distances.org en Google maps. Het gewicht van de specifieke houtsoorten is overgenomen van www.houtinfo.nl.

Transport-emissiefactoren

Bron: Eco-Invent v3

Voertuig: Vrachtwagen (> 32 ton)
kg CO2eq / ton/km: 0.085
Verhouding t.o.v. schip: 7.1

Voertuig: Schip (transatlantisch)
kg CO2eq / ton/km: 0.012
Verhouding t.o.v. schip: 1

Voertuig: Trein (diesel VS)
kg CO2eq / ton/km: 0.059
Verhouding t.o.v. schip: 4.9

Voertuig: Vliegtuig (vracht)
kg CO2eq / ton/km: 1.13
Verhouding t.o.v. schip: 94.2

Voertuig
kg CO2eq / ton/km
Verhouding t.o.v. schip
Vrachtwagen (> 32 ton)
0.085
7.1
Schip (transatlantisch)
0.012
1
Trein (diesel VS)
0.059
4.9
Vliegtuig (vracht)
1.13
94.2
Sustainability Introduction Image

Houtalternatief

Standaardwaarde: Western red cedar (VS)

Houteigenschappen
Dichtheid bij vochtgehalte van 12% (kg/m3)
Aantal km per voertuig
Gerelateerde uitstoot (kg CO2eq/m3)
Vrachtwagen (>32 ton, EURO-klasse 5)
Schip (transatlantisch)
Trein (diesel VS)
Vliegtuig (vracht)
Verwachte levensduur
Resultaten
Totale transportuitstoot
(kg CO2 eq/m3)
Totale transportuitstoot/
levensduur (kg CO2 eq/m3)

Accoya Hout

 

Houteigenschappen
Dichtheid bij vochtgehalte van 12% (kg/m3)
Aantal km per voertuig
Gerelateerde uitstoot (kg CO2eq/m3)
Vrachtwagen (>32 ton, EURO-klasse 5)
Schip (transatlantisch)
Trein (diesel VS)
Vliegtuig (vracht)
Verwachte levensduur
Resultaten
Totale transportuitstoot
(kg CO2 eq/m3)
Totale transportuitstoot / levensduur
(kg CO2 eq/m3)

RESULTATEN

Met deze calculator kunt u de jaarlijkse broeikasgasuitstoot (d.w.z. de CO2 voetafdruk) berekenen voor het transport van hout.

De calculator hanteert een levensduur van 50 jaar, aangezien Accoya® hout gegarandeerd 50 jaar meegaat. De calculator toont, dat in verschillende scenario’s vanwege de lange levensduur en lage CO2 uitstoot per tonkilometer zeevracht, de jaarlijkse CO2 emissies (CO2 uitstoot gedeeld door de levensduur) voor transport van het radiata pine benodigd voor de productie van Accoya® lager zijn dan bij realistische alternatieven (zie de diverse scenario’s hieronder).

 

 

Jaarlijkse transportuitstoot
[kg CO2 eq/jr.]

Sustainability Results Image

VOORBEELDEN VOOR NEDERLAND

Dit scenario is gebaseerd op transport naar Arnhem.
Voor een vergelijkende analyse kunt u de algemene grafiek aan de onderkant van deze pagina raadplegen.

Accoya uit Radiata pine
Northern Island, Nieuw-Zeeland
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 450 kg/m3
 • Wegtransport: 200 km (80 km plantage in Nieuw-Zeeland > haven van Napier + 120 km Rotterdam > Arnhem)
 • Scheepvaart: 20811 km (Napier > Rotterdam, berekend via http://www.sea-distances.org/)
 • Levensduur: 50 jaar (duurzaamheidsklasse I)
Totale uitstoot
120.03 kg CO2eq/m3
2.4 kg CO2eq/m3/jr.
Radiata Pine
Northern Island, Nieuw-Zeeland
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 450 kg/m3
 • Wegtransport: 200 km (80 km plantage in Nieuw-Zeeland > haven van Napier + 120 km Rotterdam > Arnhem)
 • Scheepvaart: 20811 km (Napier > Rotterdam)
 • Levensduur: 5 jaar (duurzaamheidsklasse V)
Totale uitstoot
82.80 kg CO2eq/m3
24.01 kg CO2eq/m3/jr.
Western Red Cedar
Washington state, VS
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 370 kg/m3
 • Wegtransport: 400 km (Washington > Seattle + Rotterdam > Arnhem)
 • Scheepvaart: 16381 km (Seattle > Rotterdam)
 • Levensduur: 20 jaar (duurzaamheidsklasse II)
Totale uitstoot
85.31 kg CO2eq/m3
4.27 kg CO2eq/m3/jr.
Rode meranti
Centraal-Sarawak, Maleisië
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 640 kg/m3
 • Wegtransport: 450 km (Centraal-Sarawak > Kuching + Rotterdam > Arnhem) LET OP: de effecten van hogere emissies door frequent gebruik van verouderde, minder efficiënte vrachtwagens worden niet meegewogen
 • Scheepvaart: 16170 km (Kuching > Rotterdam)
 • Levensduur: 20 jaar (duurzaamheidsklasse II)
Totale uitstoot
148.67 kg CO2eq/m3
7.43 kg CO2eq/m3/jr.
Azobe/Ekki
Zuidoost-Kameroen
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 1060 kg/m3
 • Wegtransport: 700 km (Zuidoost-Kameroen > Douala + Rotterdam > Arnhem) LET OP: de effecten van hogere emissies door frequent gebruik van verouderde, minder efficiënte vrachtwagens worden niet meegewogen
 • Scheepvaart: 8427 km (Douala > Rotterdam)
 • Levensduur: 30 jaar (duurzaamheidsklasse I)
Totale uitstoot
170.26 kg CO2eq/m3
5.68 kg CO2eq/m3/jr.
Scots pine
Het Zwarte Woud, Zuidwest-Duitsland
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 520 kg/m3
 • Wegtransport: 600 km (Freiburg > Arnhem)
 • Levensduur: 7,5 jaar (duurzaamheidsklasse IV)
Totale uitstoot
26.52 kg CO2eq/m3
3.54 kg CO2eq/m3/jr.

Jaarlijkse transportuitstoot
[kg CO2 eq/jr.]

VOORBEELDEN VOOR HET VERENIGD KONINKRIJK

Dit scenario is gebaseerd op transport naar de haven van Londen.
Voor een vergelijkende analyse kunt u de algemene grafiek aan de onderkant van deze pagina raadplegen.

Accoya uit Radiata pine
Northern Island, Nieuw-Zeeland, geacetyleerd in Arnhem
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 450 kg/m3
 • Wegtransport: 320 km (80 km plantage in Nieuw-Zeeland > haven van Napier + 240 km retourgang Rotterdam > Arnhem)
 • Scheepvaart: 21157 km (Napier > Rotterdam + Rotterdam > Londen)
 • Levensduur: 50 jaar (duurzaamheidsklasse I)
Totale uitstoot
126.49 kg CO2eq/m3
2.53 kg CO2eq/m3/jr.
Radiata pine
Northern Island, Nieuw-Zeeland
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 450 kg/m3
 • Wegtransport: 80 km (plantage in Nieuw-Zeeland > Napier)
 • Scheepvaart: 20735 km (Napier > Londen)
 • Levensduur: 5 jaar (duurzaamheidsklasse V)
Totale uitstoot
115.03 kg CO2eq/m3
23.01 kg CO2eq/m3/jr.
Western Red Cedar
Washington state, VS
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 370 kg/m3
 • Wegtransport: 200 km (Centraal-Washington > Seattle)
 • Scheepvaart: 16305 km (Seattle > Londen)
 • Levensduur: 20 jaar (duurzaamheidsklasse II)
Totale uitstoot
78.68 kg CO2eq/m3
3.93 kg CO2eq/m3/jr.
Sapeli
Zuidoost-Kameroen
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 650 kg/m3
 • Wegtransport: 580 km (Zuidoost-Kameroen > Douala) LET OP: de effecten van hogere emissies door frequent gebruik van verouderde, minder efficiënte vrachtwagens worden niet meegewogen
 • Scheepvaart: 8351 km (Douala > Londen)
 • Levensduur: 20 jaar (duurzaamheidsklasse II)
Totale uitstoot
97.18 kg CO2eq/m3
4.86 kg CO2eq/m3/jr.
Ekki
Zuidoost-Kameroen
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 1060 kg/m3
 • Wegtransport: 580 km (Zuidoost-Kameroen > Douala) LET OP: de effecten van hogere emissies door frequent gebruik van verouderde, minder efficiënte vrachtwagens worden niet meegewogen
 • Scheepvaart: 8351 km (Douala > Londen)
 • Levensduur: 30 jaar (duurzaamheidsklasse I)
Totale uitstoot
158.48 kg CO2eq/m3
5.28 kg CO2eq/m3/jr.
Scots Pine
Het Zwarte Woud, Zuidwest-Duitsland
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 520 kg/m3
 • Wegtransport: 700 km (Freiburg > Rotterdam)
 • Scheepvaart: 346 km (Rotterdam > Londen)
 • Levensduur: 7,5 jaar (duurzaamheidsklasse IV)
Totale uitstoot
33.1 kg CO2eq/m3
4.41 kg CO2eq/m3/jr.
Scots Pine
Central Scotland
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 520 kg/m3
 • Wegtransport: 800 km (Centraal-Schotland > Londen)
 • Levensduur: 7,5 jaar (duurzaamheidsklasse IV)
Totale uitstoot
35.36 kg CO2eq/m3
4.71 kg CO2eq/m3/jr.

Jaarlijkse transportuitstoot
[kg CO2 eq/jr.]

VOORBEELDEN VOOR DE VS

Dit scenario is gebaseerd op transport naar de haven van Norfolk, Virginia.
Voor een vergelijkende analyse kunt u de algemene grafiek aan de onderkant van deze pagina raadplegen.

Accoya uit Radiata pine
Northern Island, Nieuw-Zeeland, geacetyleerd in Arnhem
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 450 kg/m3
 • Wegtransport: 320 km (80 km plantage in Nieuw-Zeeland > haven van Napier + 240 km retourgang Rotterdam > Arnhem)
 • Scheepvaart: 27380 km (Napier > Rotterdam + Rotterdam > Norfolk)
 • Levensduur: 50 jaar (duurzaamheidsklasse I)
Totale uitstoot
160.09 kg CO2eq/m3
3.2 kg CO2eq/m3/jr.
Radiata Pine
Northern Island, Nieuw-Zeeland
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 450 kg/m3
 • Wegtransport: 80 km (plantage in Nieuw-Zeeland > Napier)
 • Scheepvaart: 15218 km (Napier > Norfolk)
 • Levensduur: 5 jaar (duurzaamheidsklasse V)
Totale uitstoot
85.24 kg CO2eq/m3
17.05 kg CO2eq/m3/jr.
Western Red Cedar
Washington state, VS - TREINSCENARIO
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 370 kg/m3
 • Wegtransport: 100 km (Centraal-Washington > spoorterminal)
 • Spoortransport: 4700 km (spoorterminal Centraal-Washington > Norfolk)
 • Levensduur: 20 jaar (duurzaamheidsklasse II)
Totale uitstoot
24.01 kg CO2eq/m3
1.2 kg CO2eq/m3/jr.
Ipe
Amazone, Brazilië
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 1050 kg/m3
 • Wegtransport: 900 km (Westelijk Amazonegebied > Belem) LET OP: de effecten van hogere emissies door frequent gebruik van verouderde, minder efficiënte vrachtwagens worden niet meegewogen
 • Scheepvaart: 5264 km (Belem > Norfolk)
 • Levensduur: 30 jaar (duurzaamheidsklasse I)
Totale uitstoot
146.65 kg CO2eq/m3
4.89 kg CO2eq/m3/jr.
Douglas Fir
Centraal-Oregon, VS - WEGSCENARIO
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 500 kg/m3
 • Wegtransport: 4200 km (Oost-Oregon > Norfolk)
 • Levensduur: 7,5 jaar (duurzaamheidsklasse IV)
Totale uitstoot
178.5 kg CO2eq/m3
23.8 kg CO2eq/m3/jr.

Jaarlijkse transportuitstoot
[kg CO2 eq/jr.]

VOORBEELDEN VOOR DUITSLAND

Dit scenario is gebaseerd op transport naar Frankfurt am Main (na acetylatie in Arnhem).
Voor een vergelijkende analyse kunt u de algemene grafiek aan de onderkant van deze pagina raadplegen.

Accoya uit Radiata pine
Northern Island, Nieuw-Zeeland
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 450 kg/m3
 • Wegtransport: 530 km (80 km plantage in Nieuw-Zeeland > haven van Napier + 450 km Rotterdam > Frankfurt)
 • Scheepvaart: 20811 km (Napier > Rotterdam, berekend via http://www.sea-distances.org/)
 • Levensduur: 50 jaar (duurzaamheidsklasse I)
Totale uitstoot
132.65 kg CO2eq/m3
2.65 kg CO2eq/m3/jr.
Radiata Pine
Northern Island, Nieuw-Zeeland
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 450 kg/m3
 • Wegtransport: 530 km (80 km plantage in Nieuw-Zeeland > haven van Napier + 450 km Rotterdam > Frankfurt)
 • Scheepvaart: 20811 km (Napier > Rotterdam)
 • Levensduur: 5 jaar (duurzaamheidsklasse V)
Totale uitstoot
132.65 kg CO2eq/m3
26.53 kg CO2eq/m3/jr.
Western Red Cedar
Washington state, VS
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 370 kg/m3
 • Wegtransport: 730 km (Centraal-Washington > Seattle + Rotterdam > Frankfurt)
 • Scheepvaart: 16381 km (Seattle > Rotterdam)
 • Levensduur: 20 jaar (duurzaamheidsklasse II)
Totale uitstoot
95.69 kg CO2eq/m3
4.78 kg CO2eq/m3/jr.
Rode meranti
Centraal-Sarawak, Maleisië
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 640 kg/m3
 • Wegtransport: 780 km (Centraal-Sarawak > Kuching + Rotterdam > Frankfurt) LET OP: de effecten van hogere emissies door frequent gebruik van verouderde, minder efficiënte vrachtwagens worden niet meegewogen
 • Scheepvaart: 16170 km (Kuching > Rotterdam)
 • Levensduur: 20 jaar (duurzaamheidsklasse II)
Totale uitstoot
166.62 kg CO2eq/m3
8.33 kg CO2eq/m3/jr.
Azobe/Ekki
Zuidoost-Kameroen
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 1060 kg/m3
 • Wegtransport: 1030 km (Zuidoost-Kameroen > Douala + Rotterdam > Frankfurt) LET OP: de effecten van hogere emissies door frequent gebruik van verouderde, minder efficiënte vrachtwagens worden niet meegewogen
 • Scheepvaart: 8427 km (Douala > Rotterdam)
 • Levensduur: 30 jaar (duurzaamheidsklasse I)
Totale uitstoot
199.99 kg CO2eq/m3
6.67 kg CO2eq/m3/jr.
Scots Pine
Het Zwarte Woud, Zuidwest-Duitsland
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 520 kg/m3
 • Wegtransport: 270 km (Freiburg > Frankfurt)
 • Levensduur: 7,5 jaar (duurzaamheidsklasse IV)
Totale uitstoot
11.93 kg CO2eq/m3
1.59 kg CO2eq/m3/jr.

Jaarlijkse transportuitstoot
[kg CO2 eq/jr.]

VOORBEELDEN VOOR FRANKRIJK

Dit scenario is gebaseerd op transport naar de haven van Le Havre.
Voor een vergelijkende analyse kunt u de algemene grafiek aan de onderkant van deze pagina raadplegen.

Accoya uit Radiata pine
Northern Island, Nieuw-Zeeland, geacetyleerd in Arnhem
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 450 kg/m3
 • Wegtransport: 320 km (80 km plantage in Nieuw-Zeeland > haven van Napier + 240 km retourgang Rotterdam > Arnhem)
 • Scheepvaart: 21269 km (Napier > Rotterdam + Rotterdam > Le Havre)
 • Levensduur: 50 jaar (duurzaamheidsklasse I)
Totale uitstoot
127.09 kg CO2eq/m3
2.54 kg CO2eq/m3/jr.
Radiata pine
Northern Island, Nieuw-Zeeland
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 450 kg/m3
 • Wegtransport: 80 km (plantage in Nieuw-Zeeland > Napier)
 • Scheepvaart: 20465 km (Napier > Le Havre)
 • Levensduur: 5 jaar (duurzaamheidsklasse V)
Totale uitstoot
113.57 kg CO2eq/m3
22.71 kg CO2eq/m3/jr.
Western Red Cedar
Washington state, VS
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 370 kg/m3
 • Wegtransport: 300 km (Centraal-Washington > Seattle)
 • Scheepvaart: 16035 km (Seattle > Le Havre)
 • Levensduur: 20 jaar (duurzaamheidsklasse II)
Totale uitstoot
80.63 kg CO2eq/m3
4.03 kg CO2eq/m3/jr.
Ipe
Amazone, Brazilië
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 1050 kg/m3
 • Wegtransport: 900 km (Westelijk Amazonegebied > Belem) LET OP: de effecten van hogere emissies door frequent gebruik van verouderde, minder efficiënte vrachtwagens worden niet meegewogen
 • Scheepvaart: 7362 km (Belem > Le Havre)
 • Levensduur: 30 jaar (duurzaamheidsklasse I)
Totale uitstoot
173.09 kg CO2eq/m3
5.77 kg CO2eq/m3/jr.
Scots Pine
Het Zwarte Woud, Zuidwest-Duitsland
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 520 kg/m3
 • Wegtransport: 800 km (Freiburg > Le Havre)
 • Levensduur: 7,5 jaar (duurzaamheidsklasse IV)
Totale uitstoot
35.36 kg CO2eq/m3
4.71 kg CO2eq/m3/jr.

Jaarlijkse transportuitstoot
[kg CO2 eq/jr.]

VOORBEELDEN VOOR AUSTRALIË

Dit scenario is gebaseerd op transport naar de haven van Brisbane.
Voor een vergelijkende analyse kunt u de algemene grafiek aan de onderkant van deze pagina raadplegen.

Accoya uit Radiata pine
Northern Island, Nieuw-Zeeland, geacetyleerd in Arnhem
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 450 kg/m3
 • Wegtransport: 320 km (80 km plantage in Nieuw-Zeeland > haven van Napier + 240 km retourgang Rotterdam > Arnhem)
 • Scheepvaart: 41131 km (Napier > Rotterdam + Rotterdam > Brisbane)
 • Levensduur: 50 jaar (duurzaamheidsklasse I)
Totale uitstoot
234.35 kg CO2eq/m3
4.69 kg CO2eq/m3/jr.
Western Red Cedar
Washington state, VS
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 370 kg/m3
 • Wegtransport: 300 km (Centraal-Washington > Seattle)
 • Scheepvaart: 11988 km (Seattle > Brisbane)
 • Levensduur: 20 jaar (duurzaamheidsklasse II)
Totale uitstoot
62.66 kg CO2eq/m3
3.13 kg CO2eq/m3/jr.
Gevlekte gomboom
Australisch hoofdstedelijk gebied
 • Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 970 kg/m3
 • Wegtransport: 1200 km (Canberra > Brisbane)
 • Levensduur: 20 jaar (duurzaamheidsklasse II)
Totale uitstoot
98.94 kg CO2eq/m3
4.95 kg CO2eq/m3/jr.
Blackbutt
Australisch hoofdstedelijk gebied
 • Wegtransport: 1200 km (Canberra > Brisbane)Vervoerd bij vochtgehalte van 12% > gerelateerde dichtheid = 850 kg/m3
 • Wegtransport: 1200 km (Canberra > Brisbane)
 • Levensduur: 20 jaar (duurzaamheidsklasse II)
Totale uitstoot
86.7 kg CO2eq/m3
4.34 kg CO2eq/m3/jr.

Jaarlijkse transportuitstoot
[kg CO2 eq/jr.]