Voorspellingen voor duurzaam bouwen in 2022

Wat zal kenmerkend zijn voor onze duurzame steden van de toekomst? In 2020 bedroeg het energieverbruik voor de bouw en exploitatie van gebouwen met 149 exajoule (of 149 quintiljoen joule) in totaal 36 procent van de wereldwijde energievraag. Dat is een daling ten opzichte van de piek van 150 exajoule in 2019 en waarschijnlijk hebben pandemische beperkingen een rol gespeeld in deze daling. Nu de wereld zo lang lijkt te hebben stilgestaan, beginnen we vooruit te kijken en na te denken over de vorm van onze toekomst, en de algemene consensus is dat die zal beginnen met groei. Nu de economieën uit het dal van de pandemie klimmen, denken de meesten dat de bouwproductie in het komende jaar zal terugkeren naar het niveau van voor de COVID, en wij hebben de kans om ervoor te zorgen dat die groei duurzaam is. Hieronder vindt u onze vier belangrijkste voorspellingen over hoe dit eruit zou kunnen zien.

10.01.2022

Duurzame bouwmaterialen

Duurzame bouwmaterialen

Door de bouwsector actief op weg te helpen naar een duurzamere aanpak wordt niet alleen de naleving van de steeds strengere groene voorschriften gewaarborgd, maar wordt ook een beter merkimago opgebouwd nu duurzaamheid zo belangrijk is. Een van de belangrijkste overwegingen is de vermindering van afval en het zorgvuldiger omgaan met de materialen die we gebruiken. In 2018 was namelijk 11% van de energie- en procesgerelateerde kooldioxide-uitstoot van de bouwsector afkomstig van de productie van materialen als staal, cement en glas. Het is daarom zinvol om over te stappen op een veel milieuvriendelijkere keuze: hout.

Het gebruik van duurzaam gewonnen hout in onze bebouwde omgeving, een wezenlijk onderdeel van de natuurlijke omgeving, bevordert de natuur en haar fundamentele biologische afbreekbaarheid en stelt ons in staat een evenwicht te vinden tussen de noodzaak om een groeiende bevolking te voorzien en de noodzaak om de klimaatbestendigheid van de toekomst te verzekeren. Verwacht wordt dat de wereldmarkt voor groene bouwmaterialen in 2022 een omvang van 364,6 miljard USD zal hebben bereikt. Daarbij moeten we er natuurlijk ook voor zorgen dat deze materialen niet meer met giftige coatings en afwerkingen worden behandeld, zodat ze echt biologisch afbreekbaar zijn en aan het einde van hun levensduur veilig aan de natuur kunnen worden teruggegeven.

Het levenslange welzijn

Het levenslange welzijn

De herintegratie van hout in de natuur brengt ons bij de volgende belangrijke voorspelling: levenslang welzijn. Vandaag moeten we rekening houden met de hele levenscyclus van de materialen en het bouwproces en, daarbuiten, met de gezondheid en het welzijn van de mensen die werken aan en wonen in de gebouwen die we ontwerpen. De Zes Principes voor een Gezonde, Duurzame Gebouwde Omgeving van de World Green Building Council benadrukken hoe belangrijk de samenhang is tussen duurzame ontwikkeling en het menselijk welzijn, en geven aan hoe een harmonieus evenwicht met de natuur en actie tegen de klimaatverandering gekoppeld zijn aan sociale waarden, waaronder de gezondheid van de bouwvakkers. Gebouwen gemaakt van hout verminderen niet alleen de bouwtijd, -inspanning en -afval met maar liefst 90%, maar hebben ook een positieve invloed op bouwvakkers, zij worden namelijk veel minder blootgesteld aan het stof en de giftige dampen van een typische bouwplaats. Bovendien blijven houten gebouwen een positieve invloed hebben op mensen gedurende hun hele leven. Gebleken is dat houten oppervlakken het stressniveau verminderen, de aandacht en focus verbeteren en de creativiteit verhogen. En nu zich de problemen van de afgelopen twee jaar zich hebben voorgedaan, zullen velen zich waarschijnlijk meer gaan bezighouden met ontwerpen die het welzijn ten goede komen.

Biofiel ontwerpen

Biofiel ontwerpen

Biofiel ontwerpen is van fundamenteel belang voor een ontwikkeling waarbij welzijn centraal staat. De menselijke neiging tot interactie met en nabijheid van de natuur, biofilie, wordt steeds meer geïntegreerd in de architectuur naarmate we de gezondheidsvoordelen erkennen die verbonden zijn met de natuurlijke wereld. In de eerder genoemde principes van de World Green Building Council is biofiel ontwerpen zelfs een van de belangrijkste punten van “Harmonie met de natuur”. We kunnen dit niet alleen bereiken door hout te gebruiken, dat op zichzelf al een aantal gezondheidsvoordelen heeft, maar door dit uit te breiden door groen naar binnen te halen.

Nul is niet genoeg - Positief is het nieuwe neutraal

Nul is niet genoeg – Positief is het nieuwe neutraal

Tot slot voorspellen wij dat doelstellingen voor een netto-nulemissie niet langer toereikend zullen zijn. Met verschillende regeringen en grote bedrijven die zich tot net-nul-doelstellingen hebben verbonden, is emissiereductie een wereldwijd doel. Maar met de toenemende druk van diegenen die erkennen dat dit misschien niet langer genoeg is, geloven wij dat er een push zal zijn naar klimaatpositiviteit: meer broeikasgassen uit de atmosfeer halen dan er vrijkomen. In een sector die verantwoordelijk is voor een groot deel van de wereldwijde uitstoot, denken wij dat bedrijven de omvang beginnen te zien van de positieve impact die we zouden kunnen hebben als we deze ambitieuzere doelstellingen zouden nastreven.

Hoe sluit Accoya aan bij deze voorspellingen?

Hoe sluit Accoya aan bij deze voorspellingen?

Bij Accoya heeft duurzaamheid altijd centraal gestaan in wat we doen. Onze producten worden gemaakt van FSC-gecertificeerd hout dat groeit in goed beheerde bossen die de omringende natuurlijke biodiversiteit beschermen. Door het acetylatieproces, dat niets meer doet dan de bestaande natuurlijke verbindingen van het hout veranderen, wordt het duurzamer, stabieler en presteert het beter zonder de toevoeging van ook maar één giftige chemische stof. Dit zorgt er niet alleen voor dat de levensduur wordt verlengd, maar wanneer er uiteindelijk een einde aan komt het hout ook volledig biologisch afbreekbaar of recycleerbaar is. En alsof dat nog niet genoeg is, hebben de houten ramen en deuren van Accoya aan het eind van hun levensduur bijgedragen aan het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer. Dat klopt, ze zijn klimaatpositief. Dus, terwijl duurzame materialen, een levenslang welzijn, biofiel design en klimaatpositiviteit de vier nieuwe duurzame bouwtrends van 2022 zijn, hopen wij dat Accoya, door aan elk van deze trends te voldoen, de vijfde wordt.

Close

U bevindt zich momenteel op accoya

Wilt u de Accoya Website bezoeken om alle relevante inhoud voor uw locaties te bekijken?

Ja, breng me naar de website

Nee bedankt blijf op deze website