Over deze distributeur:

Wimmerbymetoden får dina fönster att leva längre.


Ytterbågen är den del på fönstret som står för absolut mest slitage. Därför är Wimmerbymetoden ett varsamt och ekonomiskt smart sätt att renovera på, då endast ytterbågen byts ut och resten av fönstret behålls. En god idé är också om byggnaden är extra utsatt, t ex vid kusten, att tillverka ytterbågen av Accoya®. Det skapar bättre egenskaper än t ex en ytterbåge av aluminium. Givetvis kan en Wimmerbybåge även tillverkas av fin handsorterad svenskt kärnfuru, men då krävs ett något tätare underhåll, men livslängden blir i princip oändlig. Vilken profil du vill ha är helt och hållet upp till dig. Vi tillverkar och skräddarsyr enligt dina önskemål.


Service en Producten: